OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč bez DPH

  Newsletter informující o aktualitách v oblasti GDPR Nezobrazuje se Vám e-mail správně?   
GDPR Aktuality

   1      

Obsah čísla 1:

 • Stav přípravy legislativy k ochraně osobních dat v České republice
 • Materiál Ministerstva vnitra ke GDPR pro obecní úřady
 • Nová školení GDPR problematiky

 

Stav přípravy legislativy k ochraně osobních dat v České republice k začátku října

V souvislosti s blížícím se termínem zahájení platnosti nařízení GDPR probíhá příprava nového Zákona o zpracování osobních údajů, který bude toto nařízení implementovat do české legislativy.  

Koncem srpna byla v souladu s legislativním plánem vlády předložena první verze zpracovaná Ministerstvem vnitra a Úřadem na ochranu osobních údajů, kteří jsou spolupředkladateli zákona. Zpracování návrhu se účastnila Pracovní skupina k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů při Úřadu vlády, v níž zasedají nejen zástupci ministerstev a Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale také podnikatelé a jejich sdružení – například Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR). Termín připomínek z připomínkových míst byl stanoven na 15. září.

Podle posledních informací ze začátku října se podle očekávání sešly stovky připomínek. Je to dáno tím, že nařízení GDPR se týká mnoha oblastí, která jsou spravována ministerstvy, úřady a dalšími organizace státní správy a samosprávy.
Mezi připomínkami jsou i návrhy zrušení připomínkového řízení a vyhlášení nového s rozšířením připomínkových míst, návrh na vyjasnění, kterých veřejných subjektů se nařízení týká, návrh na omezení práv subjektů údajů v oblasti statistického zpracování a návrh na snížení věkové hranice pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů na internetu na 13 let.

 

Materiál Ministerstva vnitra ke GDPR pro obecní úřady

Ministerstvo vnitra vydalo koncem srpna metodický materiál k nařízení GDPR. Splnilo tak svůj slib, že připraví manuál ke GDPR pro obce a města, minimálně co se týká fukce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Tato problematika je v něm rozebírána na 23 stranách.

Shrnout lze stručně takto:

 • Pověřence bude muset mít (mimo jiné subjekty) každá obec, škola, provozovatel MHD, zdravotnické a sociální zařízení
 • Pověřence bude moci vykonávat kvalifikovaná osoba, znalá právních předpisů na ochranu osobních údajů a nebude jej moci vykonávat osoba, která v této oblasti může být ve střetu zájmů
 • Pověřencem může být zaměstnanec obce nebo externě spolupracující osoba
 • Pověřenec může být sdílen více obcemi nebo jinými subjekty
 • Pověřenci nemají být udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení a za plnění těchto úkolů nemůže být propuštěn nebo sankcionován
 • Pověřenec musí být přímo podřízen vedení obce nebo jiné organizace
 • Pověřenec bude zajišťovat, aby činnosti obce nebo jiné organizace byly v souladu s nařízením GDPR a dalšími předpisy v této oblasti
 • Pověřenec musí být snadno dosažitelný pro obec, ÚOOÚ i veřejnost

Detaily naleznete přímo v dokumentu. Ke stažení zde

 

Nová školení GDPR problematiky

Na webu sluzby-gdpr.cz jsou vypsána nová školení v těchto termínech a místech:

Název školení Termín Místo Odkaz

Vše, co byste měli vědět o GDPR, abyste ho stihli zavést včas

18.10. Praha Detaily
Vše, co byste měli vědět o GDPR, abyste ho stihli zavést včas 20.10. Brno Detaily

Praktická implementace GDPR v IT (s exkurzí do malého pivovaru)

24.-25.10. Hradec Králové Detaily
Vše, co byste měli vědět o GDPR, abyste ho stihli zavést včas 27.10. Hradec Králové Detaily
 

Úspěšný průběh prací na přípravě souladu s GDPR Vám přeje tým webu

Služby GDPR

Zobrazit tento e-mail v prohlížeči  |  Odhlásit se z odběru newsletterů
Toto je obchodní sdělení zasílané prozovatelem webu Služby GDPR

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.